Invordering Onbetwiste Geldschulden

Sinds 1 juli 2016 beschikt de schuldeiser van een onbetwiste geldschuld over een krachtig nieuw wapen: de invordering krachtens de nieuwe artikelen 1394/20 e.v. Ger.W. In de nieuwe procedure speelt de advocaat een belangrijke rol als "gatekeeper", waarna de gerechtsdeurwaarder ingeschakeld wordt. Na het betekenen van een aanmaning en na verloop van één maand en