Bart De Meyer is licentiaat Rechten. Sinds 29/03/2006 is hij benoemd tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder.