Toegankelijkheid kantoren

De huidige strenge corona-maatregelen noodzaken ons volgende aanpassingen aan te brengen in de openingsuren van onze kantoren: Kantoor OUDENAARDE (centraal kantoor): elke werkdag geopend van 8u30 tot 12u30, toegankelijke mits naleving van strikte hygiëne-voorschriften Kantoor GERAARDSBERGEN: dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag toegankelijk van 10u tot 12u00 MAAR ENKEL OP AFSPRAAK (Tel. 055/314528 Email: info@brgdw.be) en mits

By |2021-03-31T15:54:11+00:00March 23rd, 2021|Categories: Uncategorized|Comments Off on Toegankelijkheid kantoren

Beëindiging moratoria COVID-19

De federale kamercommissie Justitie heeft vandaag beslist om de moratoria inzake dwanguitvoering van uitvoerbare titels (ten gevolge van de COVID-19 crisis) niet te verlengen. De vorige opschorting van de middelen van tenuitvoerlegging lastens particulieren en ondernemingen zal dus een einde nemen op 17/06. De commissieleden beseffen dat een veralgemeend verbod op gedwongen invordering het economisch leven niet

By |2020-06-18T19:17:12+00:00June 16th, 2020|Categories: Uncategorized|Comments Off on Beëindiging moratoria COVID-19

UPDATE CoVID-19 maatregelen inzake gedwongen uithuiszettingen

De Vlaamse Minister van Wonen heeft een verbod uitgevaardigd op de uitvoeringen van uithuiszettingen t.e.m. 17 juli 2020. Dit verbod heeft betrekking op procedures in het kader van de woninghuur, inclusief uithuiszettingen uit tweede verblijven en uit studentenhuisvestingen. OMZENDBRIEF VERBOD UITHUISZETTINGEN

By |2020-06-18T19:17:12+00:00April 9th, 2020|Categories: Uncategorized|Comments Off on UPDATE CoVID-19 maatregelen inzake gedwongen uithuiszettingen

Compendium Gerechtsdeurwaarders 2018

Met veel trots kunnen we aankondigen dat heden het boek "Compendium Gerechtsdeurwaarders" dat werd geschreven door Bas Feys, plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder op ons kantoor verschenen is bij de uitgeverij KNOPS. Meer info kan U vinden via onderstaande link http://www.mijnwetboek.be/en/producten/Compendium-Gerechtsdeurwaarders-2018-1  

By |2020-06-18T19:17:12+00:00February 1st, 2020|Categories: Uncategorized|Comments Off on Compendium Gerechtsdeurwaarders 2018

Voordracht statuut en taken van de gerechtsdeurwaarder

Op 14/03/2018 verzorgde Bart De Meyer een voordracht omtrent het statuut en de taken van de gerechtsdeurwaarders voor de opleiding rechtspraktijk van de HoGent. Deze voordracht werd door de studenten enthousiast onthaald.

By |2020-06-18T19:17:12+00:00March 15th, 2018|Categories: Uncategorized|Comments Off on Voordracht statuut en taken van de gerechtsdeurwaarder

Solvabiliteitsbarometer

Voortaan presenteren de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en SAM-TES periodiek de solvabiliteitsbarometer van de gerechtsdeurwaarder. Deze cijfers komen uit het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (CBB). Deze data geven beleidsmakers, pers en publiek een beeld over de omvang en de evolutie van de schuldenlast in België, en vormen

By |2020-06-18T19:17:13+00:00March 27th, 2017|Categories: Uncategorized|Comments Off on Solvabiliteitsbarometer

Invordering Onbetwiste Geldschulden

Sinds 1 juli 2016 beschikt de schuldeiser van een onbetwiste geldschuld over een krachtig nieuw wapen: de invordering krachtens de nieuwe artikelen 1394/20 e.v. Ger.W. In de nieuwe procedure speelt de advocaat een belangrijke rol als "gatekeeper", waarna de gerechtsdeurwaarder ingeschakeld wordt. Na het betekenen van een aanmaning en na verloop van één maand en

By |2020-06-18T19:17:13+00:00November 7th, 2016|Categories: Uncategorized|Comments Off on Invordering Onbetwiste Geldschulden
Go to Top