Compendium Gerechtsdeurwaarders 2018

Met veel trots kunnen we aankondigen dat heden het boek "Compendium Gerechtsdeurwaarders" dat werd geschreven door Bas Feys, plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder op ons kantoor verschenen is bij de uitgeverij KNOPS. Meer info kan U vinden via onderstaande link http://www.mijnwetboek.be/en/producten/Compendium-Gerechtsdeurwaarders-2018-1  

By |2018-10-01T14:15:56+00:00October 1st, 2018|Categories: Uncategorized|Comments Off on Compendium Gerechtsdeurwaarders 2018

Voordracht statuut en taken van de gerechtsdeurwaarder

Op 14/03/2018 verzorgde Bart De Meyer een voordracht omtrent het statuut en de taken van de gerechtsdeurwaarders voor de opleiding rechtspraktijk van de HoGent. Deze voordracht werd door de studenten enthousiast onthaald.

By |2018-03-15T16:23:45+00:00March 15th, 2018|Categories: Uncategorized|Comments Off on Voordracht statuut en taken van de gerechtsdeurwaarder

Solvabiliteitsbarometer

Voortaan presenteren de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en SAM-TES periodiek de solvabiliteitsbarometer van de gerechtsdeurwaarder. Deze cijfers komen uit het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (CBB). Deze data geven beleidsmakers, pers en publiek een beeld over de omvang en de evolutie van de schuldenlast in België, en vormen

By |2017-05-29T14:44:40+00:00March 27th, 2017|Categories: Uncategorized|Comments Off on Solvabiliteitsbarometer

Invordering Onbetwiste Geldschulden

Sinds 1 juli 2016 beschikt de schuldeiser van een onbetwiste geldschuld over een krachtig nieuw wapen: de invordering krachtens de nieuwe artikelen 1394/20 e.v. Ger.W. In de nieuwe procedure speelt de advocaat een belangrijke rol als "gatekeeper", waarna de gerechtsdeurwaarder ingeschakeld wordt. Na het betekenen van een aanmaning en na verloop van één maand en

By |2017-05-29T14:42:33+00:00November 7th, 2016|Categories: Uncategorized|Comments Off on Invordering Onbetwiste Geldschulden