U heeft waarschijnlijk in de pers reeds vernomen, dat recent de wetgever een nieuwe invorderingsprocedure in het leven heeft geroepen. Het gaat om een traject dat er moet voor zorgen dat onbetwiste schuldvorderingen op een gemakkelijkere en goedkopere manier kunnen worden ingevorderd.

Deze nieuwe IOS-procedure (invordering onbetwiste schuldvorderingen) werd ingevoerd door de zogenaamde POT POURRI I wetgeving,.

Het gaat hier om een zeer eenvoudige en snelle procedure, waarbij de gerechtsdeurwaarder een centrale rol speelt.  Zonder dat de zaak voor een rechtbank hoeft te komen kan de gerechtsdeurwaarder toch alle nodige stappen zetten om Uw facturen te innen. Zo worden de rechtbanken ontlast, terwijl de schuldeisers sneller hun geld zien.

Dat de wetgever vastbesloten is van deze procedure een succesverhaal te maken, blijkt ook uit het feit dat er in deze procedure geen registratierechten (50,00 euro) of rolzettingrechten (100,00 euro en meer) dienen betaald te worden. Zowel voor de schuldeiser als voor de schuldenaar zal deze procedure dus een stuk goedkoper zijn.

 

BROCHURE IOS