Grote pakketten dossiers worden bij Bergé & Ravelingien , in de regel aangeleverd in een .xls of .csv bestand. Onze software leverancier kan instaan voor de omzetting van Oracle naar .xls of .csv. Vervolgens kan onze gespecialiseerde software het aangeleverde bestand op een volledig geautomatiseerde manier importeren in onze dossierdatabase.

Voor elke onderscheiden schuldvordering, wordt automatisch een nieuw dossier gecreëerd. De door de zorginstelling aangeleverde info en parameters worden in de juiste dossiervelden ingegeven, waardoor alle dossiers onmiddellijk correct beschikbaar zijn op ons kantoor. Ook voor het de betreffende zorginstelling is het ingelezen dossier onmiddellijk zichtbaar via de web-applicatie.

Na importering van een dergelijk aangeleverd bestand, ontvangen wij automatisch een gedetailleerd importeringsverslag. Dit laat ons toe eventuele problemen die bij het importeringsproces zouden kunnen gebeurd zijn, onmiddellijk te detecteren en op te lossen.

De door de zorginstelling aangeleverde info, is volledig moduleerbaar binnen ons computersysteem. Zo kunnnen bijvoorbeeld verschillende refertes worden meegestuurd voor de doorstortingen.

Voor de overdracht van het databestand zelf van de zorginstelling naar ons kantoor bestaan verschillende oplossingen. Tot op heden gebeurt dit nog altijd grotendeels via email. De zorginstelling verzendt het databestand per email naar het algemeen emailadres, en ontvangt hiervoor een ontvangstbevestiging. Overdracht via een geëncrypteerde omgeving behoort echter ook tot de mogelijkheden.