Het gerechtsdeurwaarderskantoor Bergé en Ravelingien staat in voor de volledige opvolging van het gerechtelijke invorderingstraject.

Zij zal steeds uw enige gesprekspartner zijn, zowel binnen als buiten het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

Van zodra een uitvoerbare titel (vonnis, dwangbevel of notariële titel) wordt overgemaakt, wordt een dossier geopend en wordt overgegaan tot de betekening en uitvoering van deze titel.

Al naargelang de specificiteit van het dossier kan bij gebreke aan betaling worden overgegaan tot roerend of onroerend beslag, of tot derdenbeslag.

Voorafgaand een beslag wordt de solvabiliteit zo goed mogelijk in kaart gebracht zodat nutteloze kosten zoveel mogeljk kunnen worden vermeden. Er staan daartoe verschillende datbases ter beschikking. Zo kunnen onder meer de registers van de DIV, RSZ, registratie, … worden geraadpleegd.

Indien een dossier oninvorderbaar zou blijken, zal een fiscaal attest van oninvorderbaarheid worden opgesteld, zodat de schuld boekhoudkundig kan worden afgeschreven.

Uiteraard wordt steeds getracht om alsnog tot een minnelijke regeling te komen, dit natuurlijk rekening houdend zowel met de belangen van onze opdrachtgever, als met de mogelijkheden van de debiteur.