Invordering krachtens een dwangbevel.

Het gerechtsdeurwaarderskantoor Bergé en Ravelingien heeft een jarenlange expertise voor het invorderen van fiscale en niet-fiscale schulden in opdracht van verschillende federale overheidsinstellingen en -diensten, evenals van de Vlaamse Belastingsdienst (Vlabel).

Met verschillende steden en gemeenten is er een nauwe samenwerking. De financieel beheerders hebben via de online-consultatie steeds een correct overzicht van de lopende dossiers. Er wordt steeds op toegezien nodeloze kosten te vermijden.

Het gerechtsdeurwaarderskantoor Bergé en Ravelingien staat garant voor een heldere communicatie, correcte dossieropvolging en stipte doorstorting van derdengelden.

Het gerechtsdeurwaarderskantoor Bergé en Ravelingien werkt steeds kostenbeperkend, zowel voor haar opdrachtgever als voor de debiteur. De uitvoering wordt benaarstigd met oog voor zowel de belangen van de opdrachtgever, als met de mogelijkheden van de debiteur. Vastberaden maar menselijk!