Invorderingen

Bij het gerechtsdeurwaarderskantoor Bergé en Ravelingien  kan U steeds terecht met uw onbetaalde vorderingen.

Indien er geen uitvoerbare titel (vonnis of notariële akte) voor handen is, kan steeds via onze tussenkomst een minnelijke invordering worden aangevat.

Indien u wel reeds over een vonnis of notariële akte beschikt, kan de gerechtelijke invordering op basis van deze titel worden ingezet. Ons kantoor dient daartoe over de originele stukken te beschikken.

Neem contact op met ons kantoor zodat wij u bijkomend kunnen informeren.