Efficiënte Minnelijke Invordering

 

Bergé en Ravelingien Gerechtsdeurwaarders tracht met een minimale kost uw onbetaalde vorderingen minnelijk te incasseren. Daartoe zal voorafgaand de solvabiliteit worden onderzocht.

Het solvabliteitsonderzoek bestaat erin dat verschillende externe en interne gegevensbestanden worden doorlopen. Zo krijgen we een precieser beeld van de identiteit en de solvabiliteit van de debiteur.

Indien op het eerste zicht verdere invordering mogelijk is, zal een aanmaning worden opgesteld en verstuurd. De ervaring leert ons dat een aanmaning, indien deze door een gerechtsdeurwaarder wordt verstuurd, veelal een reactie uitlokt. Deze aanmaning wordt opgesteld, rekening houdende met de wettelijk mogelijkheden en beperkingen omtrent nalatigheidsintresten, schadevergoedingen en administratieve kosten.

Indien mogelijk wordt een afbetalingsplan opgesteld rekening houdend met de grootheid van de schuld en de afbetalingsmogelijkheden van de debiteur. Uiteraard zien wij toe op de stipe naleving en de verdere communicatie omtrent dit afbetalinsplan.

Onze opdrachtgever wordt uiteraard steeds tot in de puntjes geïnformeerd omtrent de stand van zaken in het dossier. Daarenboven is steeds een online-consultatie van elk afzonderlijk dossier mogelijk.

Indien een dossier als oninvorderbaar dient te worden afgesloten, wordt een fiscaal attest van oninvorderbaarheid opgesteld, zodat de niet-geïnde factuur boekhoudkundig kan worden afgeschreven en eventuele BTW kan worden gerecupereerd.

Indien een dossier niet minnelijk kan worden geregeld, en gerechtelijke invordering een redelijke kans op slagen heeft, kan in samenspraak worden beslist over te gaan tot dagvaarden en verdere gerechtelijke invodering.