Voor de tarificatie van de kosten van een gerechtsdeurwaarder, dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen gerechtelijke en minnelijke opdrachten.

Voor zijn gerechtelijke opdrachten is de gerechtsdeurwaarder gebonden aan een zeer strikt wettelijk tariferingssysteem dat vastgelegd is in het Koninklijk Besluit van 30 november 1976. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

Bij minnelijke opdrachten worden de kosten in onderling overleg bepaald tussen de klant en de gerechtsdeurwaarder.