Via onderstaand formulier kan u een voorstel tot afbetalingsplan overmaken. Dit kan ook via email (info@brgdw.be).

Een afbetalingsplan is een gunstregime en is GEEN recht. Dit dient telkens goedgekeurd te worden!