Toegankelijkheid kantoren

March 23rd, 2021|Comments Off on Toegankelijkheid kantoren

De huidige strenge corona-maatregelen noodzaken ons volgende aanpassingen aan te brengen in de openingsuren van onze kantoren: Kantoor OUDENAARDE (centraal kantoor): elke werkdag geopend van 8u30 tot 12u30, toegankelijke mits naleving van strikte hygiëne-voorschriften Kantoor

Beëindiging moratoria COVID-19

June 16th, 2020|Comments Off on Beëindiging moratoria COVID-19

De federale kamercommissie Justitie heeft vandaag beslist om de moratoria inzake dwanguitvoering van uitvoerbare titels (ten gevolge van de COVID-19 crisis) niet te verlengen. De vorige opschorting van de middelen van tenuitvoerlegging lastens particulieren en ondernemingen zal

UPDATE CoVID-19 maatregelen inzake gedwongen uithuiszettingen

April 9th, 2020|Comments Off on UPDATE CoVID-19 maatregelen inzake gedwongen uithuiszettingen

De Vlaamse Minister van Wonen heeft een verbod uitgevaardigd op de uitvoeringen van uithuiszettingen t.e.m. 17 juli 2020. Dit verbod heeft betrekking op procedures in het kader van de woninghuur, inclusief uithuiszettingen uit tweede verblijven

Compendium Gerechtsdeurwaarders 2018

February 1st, 2020|Comments Off on Compendium Gerechtsdeurwaarders 2018

Met veel trots kunnen we aankondigen dat heden het boek "Compendium Gerechtsdeurwaarders" dat werd geschreven door Bas Feys, plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder op ons kantoor verschenen is bij de uitgeverij KNOPS. Meer info kan U vinden via