Sinds 1 juli 2016 beschikt de schuldeiser van een onbetwiste geldschuld over een krachtig nieuw wapen: de invordering krachtens de nieuwe artikelen 1394/20 e.v. Ger.W. In de nieuwe procedure speelt de advocaat een belangrijke rol als “gatekeeper”, waarna de gerechtsdeurwaarder ingeschakeld wordt. Na het betekenen van een aanmaning en na verloop van één maand en acht dagen kan die laatste, bij gebreke van betwisting of betaling, overgaan tot de creatie van een uitvoerbare titel door elektronische tussenkomst van een magistraat. De procedure is snel, goedkoop en efficiënt en biedt een nieuw perspectief op de invorderingsproblematiek. Bergé & Ravelingien Gerechtsdeurwaarders loodst u probleemloos door de procedure. U kunt uw onbetaalde facturen ons ook rechtstreeks en online overmaken.