Voortaan presenteren de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders en SAM-TES periodiek de solvabiliteitsbarometer van de gerechtsdeurwaarder. Deze cijfers komen uit het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (CBB). Deze data geven beleidsmakers, pers en publiek een beeld over de omvang en de evolutie van de schuldenlast in België, en vormen zo een extra hulpmiddel in de bestrijding van de schuldproblematiek. U kan de barometer online consulteren: www.sam-tes.be/solvabiliteitsbarometer.