U kunt aan de gerechtsdeurwaarder vragen om een proces-verbaal van vaststelling op te maken.

Hierbij beschrijft hij een bestaande en soms maar tijdelijke situatie. Hij kan dus alleen vaststellen wat hij zintuigelijk kan waarnemen. De gerechtsdeurwaarder komt niet tussen als deskundige en kan dus geen advies of oordeel geven. Hij dient te streven naar complete objectiviteit en mag zich nooit lenen tot eender welke vorm van onderzoek.

De beschrijving die de gerechtsdeurwaarder maakt, kan gebruikt worden als bewijs in een bestaande of toekomstige gerechtelijke procedure; als bewijs voor de verzekering; als bewijs voor later omdat dringende uit te voeren maatregelen tot gevolg zullen hebben dat de bestaande situatie nadien niet meer waarneembaar zal zijn .

Voorbeelden:

  • U kunt een gerechtsdeurwaarder vragen een plaatsbeschrijving van een appartement op te maken.
  • U kunt een gerechtsdeurwaarder vragen een vaststelling van de vordering van de bouwwerken op te maken.
  • U kunt een gerechtsdeurwaarder vragen de schade vast te stellen als gevolg van al of niet uitgevoerde werken of als gevolg van weersomstandigheden.

Ook de rechter kan de gerechtsdeurwaarder vragen om een proces-verbaal van vaststelling op te maken.

Voorbeeld:

  • de gerechtsdeurwaarder kan op aanduiding van een rechter feiten vaststellen die kunnen wijzen op overspel en hiervan een proces-verbaal opmaken.